Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand (deze regel geldt niet voor geïnstalleerde cv ketels). Toch merken wij dat er nogal wat verwarring is over de rechten die u als consument heeft. Een aantal consumenten staan erop dat zij na intensief gebruik van een cv-ketel of radiator nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas werkt het niet zo. Hier de uitleg.

Herroepingsrecht bij levering van producten

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. U kunt online in uw account deze retour aanmelden en heeft vervolgens na goedkeuring 14 dagen om het product terug te sturen.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

    Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat u melding heeft gemaakt dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht (en uiteraard nadat bij ontvangst bij ons blijkt dat het geretourneerde product in goede/ originele staat is) het volledige aankoopbedrag, met inbegrip van de eventuele verzendkosten van de heenzending, aan u retourneren. Let op! U dient het product retour te sturen naar ons kantooradres in Stiens. De retourkosten zijn voor uw eigen rekening.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar proberen, echter NIET gebruiken.

Voorbeelden
Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, etc maar men mag er geen wasjes mee draaien. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Dit betekent dat u een radiator of cv ketel mag uitpakken om te bekijken. Er mag echter niets mee worden gedaan dat de 'nieuwstaat' van het product aantast. Intensief gebruik tast de nieuwstaat wel aan en is derhalve niet toegestaan.
Een radiator of cv ketel mag dus uitgepakt worden, echter niet opgehangen/ bevestigd worden. Wij adviseren u zodoende ook om ontvangen producten voor bevestiging goed te controleren. Het product gebruiken is niet nodig om de juistheid of eigenschappen van de geleverde producten te controleren. Doe u dit toch, dan treedt waardevermindering in en bent u daarvoor aansprakelijk. Deze waardevermindering kan oplopen tot 100% omdat de producten soms geheel niet meer te verkopen zijn.
Schadeclaims worden enkel in behandeling genomen, wanneer deze gemeld worden binnen 10 dagen na afleveren.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Wij zullen binnen 30 dagen nadat u melding heeft gemaakt  dat u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht (en uiteraard nadat bij ontvangst bij ons blijkt dat het geretourneerde product in goede/ originele staat is) het volledige aankoopbedrag, met inbegrip van de eventuele verzendkosten van de heenzending, aan u retourneren. Let op! U dient het product retour te sturen naar ons kantooradres in Stiens. De retourkosten zijn voor uw eigen rekening.

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk WEL gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]    [ geografisch adres ondernemer]    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]     
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende    de verkoop van de volgende producten: 
[aanduiding product]*    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,    herroept/herroepen*         
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   
d. [Naam consumenten(en)] 
e. [Adres consument(en)] 
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.