Echt vertrouwen van u als klant krijgen wij alleen als de service perfect in orde is. Maar wat is service eigenlijk, aangezien dit natuurlijk van klant tot klant verschilt. Gelukkig zijn er wel enkele belangrijke servicetrends die voor nagenoeg alle klanten gelijk zijn.

Na aanleiding van een onderzoek onder onze klanten is naar voren gekomen dat een goede service aan de volgende punten moet voldoen:

- Het nakomen van afspraken.
- Het vooropstellen van de noden en behoeften van de klant boven de eigen procedures.
- Correcte afhandeling van alle projecten.
- Het correct antwoorden op alle vragen en zorgen van de klant.
- Snel en in functie van de noden en behoeften van de klant omgaan met fouten en andere problemen
- Het bieden van correcte informatie.

Wij trachten continue onze service te optimaliseren om aan minimaal de bovenstaande punten te blijven voldoen.  Mocht u het echter ergens niet mee eens zijn of denkt u te weten hoe wij onze service verder kunnen verbeteren, dan zien wij graag uw reactie tegemoet. Uiteraard zien wij ook graag uw (positieve) ervaringen op onze recensie pagina terug.